100 Tiêu Chuẩn Việt Nam - Hệ Thống ĐHKK Thông Gió (Cập Nhật Mới)

Bài đăng lúc: 14:20:00, 07/11/2021 GMT +7I. Tiêu chuẩn TCVN Hệ thống điều hòa không khí thông gió
1. Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010 Thiết kế thông gió điều hòa không khí
* Cơ quan ban hành: Bộ khoa học và công nghệ
* Ngày hiệu lực: 2021
* Tình trạng: Còn hiệu lực
* Tiêu chuẩn bị thay thế: 5687:1992
* Tải: TCVN 5687:2010

2. TCXD 232:1999 – Tiêu chuẩn xây dựng Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu
* Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
* Ngày hiệu lực: 1999
* Tình trạng: Còn hiệu lực
* Tiêu chuẩn bị thay thế:
* Tải: TCVN 232 : 1999

II. Tiêu chuẩn TCVN Hệ thống điều hòa không khí thông gió – Phòng sạch và kiểm soát môi trường:
1. Tiêu chuẩn TCVN 12350-1:2018 ISO 16890-1:2016 – Tiêu cuẩn Quốc ga Phin lọc không khí hệ thống thông gió chung – Phần 1: Qui định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lững (ePM)
* Tải: TCVN 12350-2:2018
* Cơ quan ban hành: Bộ khoa học và công nghệ
* Ngày hiệu lực: 28/12/2018
* Tình trạng: Còn hiệu lực
* Tiêu chuẩn bị thay thế:  
* Tải: TCVN 12350-1:2018

2. Tiêu chuẩn TCVN 12350-2:2018 ISO 16890-2:2016 – Tiêu cuẩn Quốc ga Phin lọc không khí hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép do hiệu suất từng phần và sức cản dòng không khí
* Cơ quan ban hành: Bộ khoa học và công nghệ
* Ngày hiệu lực: 28/12/2018
* Tình trạng: Còn hiệu lực
* Tiêu chuẩn bị thay thế:
Đang cập nhật thêm...
(Tham khảo: hvacdesign.vn - vietcons.vn)