MÔI TRƯỜNG MỞ


Vietcons là một không gian làm việc mở vì chúng tôi muốn không có rào cản mỗi ngày trong văn phòng để chúng ta có thể chia sẻ quan điểm dễ dàng với nhau.

Chúng ta có thể tự do bày tỏ ý tưởng và mối quan tâm mới của bạn với nhà lãnh đạo của bạn. Tại văn phòng, tất cả các phòng ban phải được tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng sau khi làm việc tất cả chúng ta đều giống như gia đình.

 
LÀM VIỆC BẰNG TÌNH YÊU

Tình yêu không phải là một từ mà bạn thường nghe thấy trong hành lang văn phòng hoặc phòng hội nghị. Tuy nhiên, nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả nơi làm việc. Đồng nghiệp càng yêu thích công việc, họ càng gắn bó. Bạn có thể thấy trong văn phòng của Vietcons.

Tuy nhiên, quan trọng nhất, chính là những khoảnh khắc nhỏ giữa đồng nghiệp - nụ cười ấm áp, một lời nói ân cần, một đôi tai biết cảm thông - ngày qua ngày, tháng này qua tháng khác, giúp các thành viên Vietcons tạo ra và duy trì văn hóa mạnh mẽ về tình yêu đồng hành và sự hài lòng của nhân viên , năng suất và sự hài lòng của khách hàng đi kèm với nó.
 


SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

Người Vietcons thích thay đổi và phát minh ra những điều mới. Chúng tôi không thích làm những điều cũ theo những cách cũ.
Mỗi ngày, tại Vietcons hoạt động, các phương pháp mới đang được tìm kiếm, mỗi bộ phận đều có những sản phẩm sáng tạo mới, mọi người nghĩ về cách giải quyết các vấn đề ngày nay hiệu quả hơn so với các phương pháp trước đây.

Cùng nhau, chúng tôi tạo ra một quá trình phát triển và đổi mới liên tục, góp phần tạo ra một giá trị cốt lõi cùng nhau. Nếu bạn yêu thích sự sáng tạo và đổi mới không ngừng và môi trường Vietcons sẽ là nơi tốt nhất cho bạn!