NHÀ Q.BÌNH THẠNHNHÀ TƯ NHÂN
Công ty: Nhà Tư Nhân
Vị trí: Quận Bình Thạnh
Năm : 2015-2016
Phạm vị: Tổng Thầu