TTTM SƠN PHÁT PLAZASƠN PHÁT PLAZA
Công ty TNHH MTV DV TM Sơn Phát
Địa điểm: Tỉnh Bình Phước
Năm: 2020 - 2021
Phạm vi: Máy điều hòa & đồ gia dụng