VILLA QUẬN 7VILLA QUẬN 7
Công ty: Nhà Tư Nhân
Vị trí: Quận Bình Thạnh
Year : 2012-2013
Phạm vị: Tổng Thầu