Tin tức Văn hoá

Triết học: Pythagore và Trường Phái Của Ngài

Triết học: Pythagore và Trường Phái Của Ngài

(Lúc 06:13:00, ngày: 08/11/2021 GMT +7)

PYTHAGORE VÀ TRƯỜNG PHÁI CỦA NGÀIbản dịch Chơn NhưỞ Ấn Độ người ta tôn xưng Pythagore là Sư phụ Pitar, là bậc Cha và bậc Thầy, là Yavanacharya, là triết gia Ionia. Ở cổ Ai Cập, ngài còn được biết với nhiều danh hiệu khác; ngài đã sống ở đó hai mươi năm để chuẩn bị cho đến khi được 56 tuổi thì sáng lập ra Trường Crotona ở Magna Graecia, một cách cố ý phù hợp theo sự minh triết và tầm thấu thị......