Tin tức bảo trì

MÁY LẠNH: Toshiba mất nguồn sung & sửa chữa

MÁY LẠNH: Toshiba mất nguồn sung & sửa chữa

(Lúc 14:09:00, ngày: 15/05/2022 GMT +7)

VietCons tập hợp các Video Clips này mục đích để có thể sửa chữa được thuận lợi hoặc đào tạo cho các Bạn vào làm tạo VP Bảo Trì VietCons sắp tới.- Theo như kinh nghiệm sửa chữa tốt thì bắt buộc chúng ta phải vẻ được sơ đồ board mạch và từ đó đo kiểm các thiết bị để kiểm tra thiết bị nào hư.- Sau khi bị hư thì có thể tiến hành thay thế được chính xác và không thay các thiết bị KHÔNG bị hư d......