Tin tức ngành lạnh

Giới Thiệu Mitsubishi Electric VRF & Climaveneta Chiller (VN)

Giới Thiệu Mitsubishi Electric VRF & Climaveneta Chiller (VN)

(Lúc 10:20:00, ngày: 31/10/2021 GMT +7)

MITSUBISHI ELECTRIC (VRF) & CLIMAVENETA (CHILLER)MITSUBISHI ELECTRIC (VRF)Lịch sử của tập đoàn Mitsubishi: Một chàng trai trẻ đầy tham vọng tên là Yataro Iwasaki đã thành lập công ty Mitsubishi đầu tiên - một công ty vận tải biển - vào năm 1870. Nhật Bản vừa mới nổi lên từ nhiều thế kỷ phong kiến ​​bị cô lập và đang chạy đua để bắt kịp phương Tây. Hoạt động kinh doanh......